ponedeljek, 03. november 2014

winstrukcije.com - STATIKA in KINEMATIKAInštrukcije: STATIKA in KINEMATIKA
( več na: www.winstrukcije.com )
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 

Primer izrisa diagrama notranjih veličin za nek splošen, realen nosilec
(upogibni moment ˇMˇ in prečna sila ˇVˇ)

inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 

Statika je kot znanje predpogoj za študij Trdnosti materialov in konstrukcij

Statika in kinematika sodita v »obvezni repertoar« tehniške, inženirske izobrazbe. Pridobljeno znanje predstavlja osnovno teoretično orodje za vse veje tehnike. Študent pridobi osnovna znanja mehanike. V poglavju Statike se seznani z osnovnimi koncepti mehanike in metodologijo abstrakcije realnih problemov, ki vodi do izbire fizikalnega modela in njegove matematične formulacije. Pridobi osnovna znanja o interakciji trdnih teles, konceptu sil in zunanjem in notranjem ravnotežju trdnih (togih) teles. Podrobneje se seznani z metodologijo reševanja ravnotežnih problemov standardnih konstrukcijskih elementov in določevanja notranjih sil in momentov. Osvoji koncept tro-razsežnega prostora in osvoji metodologijo matematičnega popisovanja prostora z vekorskim računom. V poglavju Kinematika pridobi nato še splošna znanja o popisovanju gibanja teles v ravnini in prostoru. Pridobljena znanja so osnova za vse veje tehnike. Med študijem osvojite tudi miselni proces, ki je potreben za abstrakcijo realnega problema, formuliranje fizikalnega modela ter pripadajočega matematičnega modela.
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
Statika, ki jo inštruiram velja za naslednje fakultete:
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
- FA - Fakulteta za arhitekturo
- FS - Fakulteta za strojništvo
- FGG - Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
Inštrukcije tehničnega naravoslovja. Inštrukcije, ki niso samo inštrukcije, odprejo čudovit svet naravoslovnih znanj. Win INŠTRUKCIJE!
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
Imam nekaj letne izkušnje na področju inštruiranja Statike in tudi Kinematike, predvsem za poklicne srednje šole, strojne, arhitekturo, gradbeništvo, kakor tudi na nivoju fakultetnega izobraževanja.
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 

Primer klasičnega kinematičnega problema - poševni met

Ponujam tudi zakup paketa učnih ur, ki Vam prinese še dodatnih 20% popusta. Ure pa lahko porabite kadarkoli po dogovoru. Inštruiram v Ljubljani. Za še kakšen dodaten popust pa preveri na spletni strani: http://www.winstrukcije.com/popusti
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
Več si oglejte tudi na naslednji spletnih straneh:
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
www.winstrukcije.com

inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 
inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija inštrukcije opisna geometrija 

Preveri moj koledar zasedenosti in se naroči:
http://www.winstrukcije.com/koledar-zasednosti

Se vidimo! www.winstrukcije.com

Preveri tudi kaj je zanimivega na FORUM-u!

Pa VELIKOOOO uspeha želim! ;)
Objavite komentar